Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów
 
Krzysztof Nadolski
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 21 (parter)
tel. 82 562-75-05, 82 564-38-89, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jak załatwić sprawę

godziny pracy biura:

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
7.30 - 12.00
8.30 - 16.30
7.30 - 12.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30

Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów.

1) zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
2) wytaczania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
3) składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
4) współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
6) występowania z wnioskami o wszczęcie postępowania antymonopolowego.

 

Rzecznik Konsumentów informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną  pocztą elektroniczną (e-mailem) która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno  zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie  oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej do Rzecznika Konsumentów korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
- adresu (ulicy, nr domu, miejscowości i kodu pocztowego ) tej osoby;
- opisu sprawy i zapytania.

Przydatne linki:
Rzecznik Ubezpieczonych
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Federacja Konsumentów
Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji
Europejskie Centrum Konsumenckie
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Komunikacji Elektronicznej