Certyfikaty i nagrody

 


Wyróżnienie przyznane 05 maja 2003 r.
Zakres: Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych
Organ przyznający: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Certyfikat przyznany 18 maja 2005 r.
Zakres: System zarządzania jakością w zakresie świadczenie usług z zakresu administracji publicznej na rzecz klientów Urzędu Miasta Chełm Organ przyznający: TÜV CERT, TÜV Rheinland InterCert Kft.
Dotyczy normy: ISO 9001:2008.
Certyfikat ważny do dnia 31 stycznia 2016 r.


Wyróżnienie przyznane 23 - 25 marca 2007 r.
Zakres: Za profesjonalne działania na rzecz rozwoju gospodarczego, promocji miasta i regionu
Organ przyznający: Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe o/Lublin


Certyfikat przyzynany 20 maja 2004 r.
Zakres: "Gmina Przyjazna Inwestorowi"
Organ przyznający: Lubelska Fundacja Rozwoju - ARR


Certyfikat przyznany w roku 2008
Zakres: Laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal 2008" - promocja terenów inwestycyjnych
Organ przyznający: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A


Wyróżnienie przyznane 23 stycznia 2002 r.
"Gmina Przyjazna Środowisku" - Oryginalność, nowoczesność i skuteczność działań proekologicznych oraz zmiana stanu lub oddziaływania na środowisko naturalne regionu
Organ przyznający: Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom w Tarnowie