Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

EFRR 3 znaki kolor

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020


Regionalny Program Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) został przyjęty przez Komisję Europejską 12 lutego 2015 r.
Celem programu jest podniesienie konkurencyjności województwa lubelskiego w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.


Wsparcie w ramach RPO WL 2014-2020 otrzymają kluczowe dla rozwoju regionu obszary: przedsiębiorczość, badania i innowacje, energetyka odnawialna, środowisko, rynek pracy, edukacja, pomoc społeczna, transport, kultura oraz ochrona zdrowia.


Więcej informacji o programie na stronie: https://rpo.lubelskie.pl/