Loading
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Stawiamy na rozwój - modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie

EFRR 3 znaki kolor

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działania 13.6: Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Wartość całkowita projektu: 3 490 000,00 PLN

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 3 487 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 963 950,00 PLN (85 % kosztów kwalifikowalnych).

Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie i jej wyposażania zgodnie ze standardami KOWEZiU. Jego realizacja odpowiada na zdiagnozowane potrzeby interesariuszy, tj.: uczniów szkół zawodowych, władz Miasta

Chełm, Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020 oraz pracodawców w regionie. Celem głównym jest wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w Mieście Chełm.

Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury umożliwi zwiększenie liczby uczniów i utworzenie nowych kierunków kształcenia w tzw. inteligentnych specjalizacjach tj.: kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektromechanik.

Nowy sprzęt i urządzenia zostaną zakupione do następujących pracowni:

 • pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,

 • pracownia budowlana,

 • pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,

 • pracownia diagnostyki samochodowej,

 • pracownia eksploatacji systemów i urządzeń mechatronicznych,

 • pracownia eksploatacji złóż,

 • pracownia elektroniki,

 • pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej,

 • pracownia elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki,

 • pracownia instalacji elektrycznych,

 • pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,

 • pracownia mechatroniki samochodowej,

 • pracownia metrologii technicznej,

 • pracownia montażu i konserwacji maszyn elektrycznych,

 • pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń,

 • pracownia montażu systemów suchej zabudowy,

 • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie,

 • pracownie obróbki mechanicznej,

 • pracownia obróbki mechanicznej drewna,

 • pracownia obróbki plastycznej,

 • pracownia programowania obrabiarek skrawających,

 • pracownia projektowania architektury krajobrazu,

 • pracownia przepisów ruchu drogowego,

 • pracownia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

 • pracownia spawalnicza,

 • pracownia technologii przetwarzania drewna,

 • pracownia technologii mechanicznej,

 • pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.

Po realizacji projektu zakupione środki trwałe będą wykorzystywane na potrzeby kształcenia zawodowego w standardach określonych w KOWEZiU oraz do przeprowadzenia egzaminów

zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack