A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Chełmski Łańcuch Kreatywności

Dnia 28.03.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Chełm zawarto umowę o dofinansowanie Projektu: Chełmski Łańcuch Kreatywności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 12 955 444,43 zł.
Dofinansowanie Projektu ze środków europejskich: 8 900 658,09 zł

Dokumentację projektową opracowała firma STUDIUM Sp. o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie. 30.11.2017 r. Prezydent Miasta Chełm zatwierdził projekt i udzielił pozwolenia na budowę. Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę budynku amfiteatru, sceny i widowni oraz zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane prowadzi PERFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie. Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi powierzono J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Robory budowlane rozpoczęto 12.04.2018 r.
Planowany termin zakończenia robót – 17.12.2018 r.

W ramach Projektu, położony na zboczu, otoczony przez wzniesienia i las amfiteatr, zostanie przebudowany wraz ze  sceną i widownią, a przyległy do niego teren zostanie zagospodarowany na nowo. Obiekt otrzyma nową infrastrkturę techniczną. Zmodernizowany amfiteatr przystosowany zostanie do prowadzenia działalności warsztatowo – szkoleniowej w pracowni designu, ceramicznej i multimedialnej. Scena służyć będzie do organizacji koncertów i prowadzenia imprez związanych z działalnością Chełmskiego Domu Kultury.  Zajęcia prowadzone w pracowniach pozwolą na budowanie współczesnej toższmości kulturowej z posznowaniem tradycji i wielokulturowości. Będzie to nowa, atrakcyjna oferta skierowana do mieszkańców Chełma.

 Wizualizacja amfiteatru

wizualizacja amfiteatr m

 

 

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack