Loading
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

FE Inrastruktura i Srodowisko rgb 1

 

Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

 

6 grudnia 2016 r. została zawarta przez Miasto Chełm umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm.


umowa 

Źródło: CUPT

 

Dane projektu i jego opis zawarty jest w poniższym zestawieniu.

Tytuł i numer projektu:

Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

nr projektu: POIS.04.01.00-00-0003/16

Beneficjent: Chełm - Miasto na prawach powiatu

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast
Działanie: 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Wniosek jest sporządzony zgodnie z Regulaminem Konkursu opublikowanego a stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Wartość Projektu: 200 000 000,00 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 170 000 000,00 PLN
Okres realizacji Projektu: 2016 – 2020
Opis Projektu:

       Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi krajowej nr 12 (DK12) w granicach administracyjnych miasta Chełm.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę nawierzchni odcinka miejskiego DK12 w Chełmie obejmującego ulice: Podgórze, Rejowiecką, Aleje Przyjaźni, Rampę Brzeską oraz ul. Wschodnią. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 8,159 km.

     Celem projektu jest usprawnienie połączenia w korytarzu Niemcy – Polska – Ukraina (odcinek DK12 będący przedmiotem projektu należy do europejskiej sieci TEN-T) w tym:

 • Poprawa jakości nawierzchni DK12 na odcinku miejskim i dostosowanie do standardu 115 kN/oś,
 • Zmniejszenie ogólnych strat czasu poprzez zwiększenie płynności jazdy i zmniejszenie zjawiska kongestii drogowej,
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • Zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu (emisja spalin, hałas),
 • Poprawa jakości życia w mieście,
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

     Zakres inwestycji obejmuje przebudowę DK12 wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami i zatokami autobusowymi z wykonaniem azyli dla pieszych. W zakresie projektu przewiduje się także:

 • wykonanie wysp dzielących środkowych segregujących ruchu, wydzielenie lewoskrętów,
 • budowa/przebudowa dróg serwisowych, zjazdów indywidualnych
 • budowa/przebudowa ciągów pieszych,
 • budowa/przebudowa ścieżek rowerowych,
 • budowa/przebudowa oświetlenia,
 • przebudowa systemu odwodnienia,
 • budowa/przebudowa sygnalizacji świetnej
 • wycinka kolidującej zieleni,
 • budowa pasów zieleni,
 • przebudowa obiektów mostowych,
 • przebudowa zjazdu do stoku narciarskiego i amfiteatru,
 • rekultywacja terenów po rozebranych obiektach,
 • wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie opublikowany na niniejszej stronie po wyborze wykonawcy. Będziemy też Państwa na bieżąco informować o postępie prac.

 

Aktualności:

14 czerwca została podpisana umowa z firmą Budimex S.A. -- wykonawcą przebudowy drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm. Otwiera ona proces projektowania oraz przebudowy najważniejszej arterii komunikacyjnej miasta obejmującej m. in. ulice: Podgórze, Rejowiecka, Al. Przyjaźni, Rampa Brzeska, Wschodnia. Wartość zawartego kontraktu to 118 494 169,38 zł (brutto).

umowa 12

 

  Jak sygnalizować nieprawidłowości w PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych informujmy, że Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, wnioskowanie o płatności, raportowanie o nieprawidłowościach, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno- promocyjne jest Minister Rozwoju i Finansów z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5.
Osobom, których dane osobowe przetwarzane są ramach projektu  pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” , przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich aktualizacji i poprawy. Jest również możliwość zgłoszenia sprzeciwu oraz umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie swoich danych osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
   

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack