Nowy Chełm

 logo FE Pomoc techniczna rgb 1  ue flaga naglowek

Władze Miasta Chełm w 2015 roku aplikowały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o środki unijne dla samorządów na przygotowanie Programów Rewitalizacji. Unijne pieniądze zostały rozdysponowane pomiędzy 38 gmin, w tym dla Miasta Chełm. Konkurs do którego przystąpiliśmy  był elementem unijnego projektu, współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Wystartowały w nim gminy miejskie i wiejsko-miejskie. Władze województwa ogłosiły dwie edycje konkursu. Na liście dofinansowanych znalazły się m.in. Chełm, Krasnystaw, Włodawa, Lublin, Hrubieszów, Zamość, Biłgoraj, Świdnik, Kraśnik, Tomaszów Lubelski, Biała Podlaska i Opole Lubelskie. Łącznie gminy pozyskają ponad 5 mln zł. Aktualnie samorządy opracowują Programy Rewitalizacji bądź aktualizacje już istniejących – tak jest w przypadku naszego miasta.

Pozyskane środki umożliwią nam opracowanie aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji. Bez tego dokumentu nie moglibyśmy w przyszłości starać się o fundusze europejskie na przedsięwzięcia rewitalizacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Gminy, które otrzymały dofinansowanie, muszą posiadać wkład własny w wysokości - 10%. Pozostałą część kosztów na realizację projektu pokrywa dotacja celowa Ministerstwa Rozwoju. Pieniądze które otrzymamy z dotacji będą wykorzystane np. na:


Dodatkowo samorządy mają możliwość skorzystania ze wsparcia ekspertów ds. rewitalizacji, powołanych przez Urząd Marszałkowski,  którzy służą pomocą, jak prawidłowo przygotować lub zaktualizować program rewitalizacji.

Prezydent Miasta Chełm serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkania konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełm pn. „Dobre praktyki wdrażania programów rewitalizacji”, które odbędą się w dniach:

Spotkanie będzie prowadzone przez eksperta zewnętrznego oraz zaproszonych prelegentów, którzy przybliżą mieszkańcom tematykę rewitalizacji, pokarzą dobre praktyki oraz możliwości jakie dają nam Fundusze Unijne.

Omówione zostaną takie zagadnienia jak:

 Aktualnośi:

W dniach 14 i 15 grudnia br. odbyły sie spotkania konsultacyjne na terenie miasta Chełm dotyczące opracowania diagnozy społeczno - gospodarczej do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2009-2015 z perspektywą do roku 2030 w ramach projektu ,,Nowy Chełm” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. Spotkania miały na celu zapoznanie mieszkańców z procesem przebiegu rewitalizacji, możliwością doboru ścieżek proceduralnych, aspektami prawnymi i społecznymi. Opracowany materiał ukazał na jakim etapie są prace nad diagnozą społeczno – gospodarczą.

Spotkanie zostało przygotowane przez Miasto Chełm zaś wstępne dane zaprezentowali experci zewnętrzni – przedstawiciele firmy IPC Instytutu Badawczego z Wrocławia z którym została podpisana umowa na opracowanie ww. dokumentu, ponadto prelegenci pokazali materiał w postaci prezentacji multimedialnych.

Poniżej fotografie z warsztatów z mieszkańcami podczas spotkania w dniu 15 grudnia w Hotelu Lwów przy ul. 11 Listopada 2.