Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://xn--chem-21a.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://xn--chem-21a.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://xn--chem-21a.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://xn--chem-21a.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://xn--chem-21a.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://xn--chem-21a.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2018 rok

W dniu 12 stycznia 2018 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosiła konkursy ofert na dofinansowanie zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie:
    1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
    2. turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Na wspieranie realizacji zadań w 2018 roku przeznaczono następujące środki finansowe:
    1. 814.800,00 zł (słownie: osiemset czternaście tysięcy osiemset złotych) – na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
    2. 14.550,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) – na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
    3. 128.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) – na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
       W ramach tego konkursu preferowane będą zadania upamiętniające 100-lecie Niepodległości Polski.
    4. 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
       W ramach tego konkursu preferowane będą zadania upamiętniające 100-lecie Niepodległości Polski.
       
    Konkurs kierowany jest do podmiotów spełniających warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

    Termin składania ofert upływa z dniem 01 lutego 2018 r. Oferty przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65. Należy je składać
w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczątką z nazwą podmiotu, numerem ogłoszenia z rejestru oraz nazwą konkursu:
    1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – numer 2/2018,
    2. turystyki i krajoznawstwa – numer 1/2018,
    3. kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - numer 1/2018,
    4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - numer 1/2018,

    Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 63 pok. 17A tel. (0-82) 565 01 58.
    Druk oferty wraz z oświadczeniem, można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Chełm (www.chelm.pl), oraz ze strony internetowej Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (www.umchelm.bip.lubelskie.pl).
    Treść ogłoszenia znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65.

Przyjazne strony

   
    chdk logomdk logo chcig 2
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack