Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Diagnoza potrzeb społecznych środowiska senioralnego miasta Chełm - 2019 edabska 438
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży edabska 420
Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 edabska 434
Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020 edabska 444
Rusza konkurs dotacyjny na projekty sektorowe. Na wnioski wstępne czekamy od 6 maja (od godz. 12.00 w południe) do 30 czerwca (do godz. 12.00 w południe). Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sekt edabska 360
Informacja o wynikach konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Chełm w roku szkolnym 2019/2020 edabska 581
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2020 W ZAKRESIE: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób edabska 914
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego edabska 1711
Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji /RDPP WL/ edabska 703
Spotkanie w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. aglaz 882