Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego edabska 91
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego edabska 204
PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 W ZAKRESIE: promocji i organizacji wolontariatu edabska 173
Nabór do Komisji Konkursowej edabska 184
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym edabska 170
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 W ZAKRESIE: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ edabska 169
Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego - NOWE WZORY !!! edabska 215
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku edabska 181
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 245
Prezydent Miasta Chełm ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 342