Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na konsultacje projektu ,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, które odbędą się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Chełm Departament Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Obłońska 20 sala Nr 2.
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu propozycji do w/w dokumentu złożonych w formie ankiet konsultacyjnych oraz wypracowaniu jego ostatecznej formy i zakresu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na 2021 rok .

 

 

Zaproszenie na spotkanie

Projekt Programu na 2021 rok