Zaktualizowana baza teleadresowa istniejącej infrastruktury instytucji samorządowych

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (www.lublin.uw.gov.pl/przemoc-w-rodzinie) została zamieszczona zaktualizowana baza teleadresowa istniejącej infrastruktury instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętych przemocą w rodzinie, do wiadomości i wykorzystania.