Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Wspólnie świętujmy odzyskanie Niepodległości i stulecie Bitwy Warszawskiej! edabska 56
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne edabska 71
Bezpłatna mammografia edabska 90
Informacja o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie „Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoś edabska 90
Uwaga. Rozpoczynamy Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 -2023 edabska 367
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2019 roku edabska 190
Prezydent Miasta Chełm ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do składu Komisji edabska 159
“Europa dla obywateli” edabska 214
Diagnoza potrzeb społecznych środowiska senioralnego miasta Chełm - 2019 edabska 253
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży edabska 261